Onze klanten beoordelen ons met een:

Bekijk alle recensies

9.2

BTW zonnepanelen terugvragen

U heeft waarschijnlijk al gehoord over de mogelijkheid voor particulieren om de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen (deels) terug te vragen. Hiermee heeft u voordeel van 21% op de aanschafkosten en plaatsingskosten.

Burgmans en Alewijns probeert u hieronder beknopt weer te geven wat u allemaal moet doen voor de BTW teruggave (let op: dit is onze interpretatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden!). Voor een compleet beeld van de regeling verwijzen wij u naar het document dat is opgesteld door de Belastingdienst en hier te downloaden is (Document: Veel gestelde vragen en antwoorden over de BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen) of neem contact op met uw belastingadviseur, financieel adviseur of accountant!

Wat wel en niet doen voor BTW-teruggave:

- U heeft uw zonnepanelen op of na 20 juni 2013 laten aanbrengen en beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld. Het is dus ook nog mogelijk dit met terugwerkende kracht terug te vragen.

- Het is niet nodig uzelf als ondernemer aan te melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK beschouwt particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet en schrijft ze niet in als ondernemer;

- Voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het Saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Hiervoor moet u het formulier opgaaf Zonnepaneel houder (niet ingeschreven in het Handelsregister) downloaden en opsturen. U kunt dit formulier hier downloaden;

- U moet vervolgens BTW aangifte doen bij de Belastingdienst. Hierop moet de verschuldigde BTW aangegeven worden en mag de voorbelasting (de BTW die betaalt is bij aanschaf en installatie van de zonnepanelen) in mindering gebracht worden. Omdat het in de praktijk lastig te bepalen is hoeveel BTW betaald moet worden over de energie teruglevering, kan men (voorlopig) forfaitaire bedragen hanteren op basis van opwekvermogen in Wattpiek per jaar. Zie voor een rekenvoorbeeld ook het document met veel gestelde vragen en antwoorden van de Belastingdienst;

-Nadat de BTW aangifte gedaan is, dient u bij de Belastingdienst een verzoek in om ontheffing van administratieve verplichtingen op basis van de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Daarmee hoeft u niet langer BTW aangifte te doen nadat de BTW over de zonnepanelen en installatie is teruggevraagd. De ontheffing heeft geen gevolgen voor de eventuele teruggaaf van BTW die is verleend, zolang die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen dient u schriftelijk in door een brief te sturen naar het dichtstbijzijnde belastingkantoor (zoek hier het belastingkantoor bij u in de buurt).

Let op: de Belastingdienst maakt onderscheid tussen geïntegreerde (waarbij de zonnepanelen ook de functie vervullen van dakbedekking) en niet-geïntegreerde installaties (waar de zonnepanelen enkel dienen om stroom op te wekken, dit is meestal het geval).
Onze projecten

Meer informatie nodig? Neem nu contact op!

U wil energie gaan besparen? Hebt bouw of verbouw plannen? Een technische storing? Of gewoon meer informatie nodig over onze producten of diensten? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van ons!

Burgmans & Alewijns Elektrotechniek

Stökskesweg 25A, 5571 TJ Bergeijk

Bel: +31 (0)497 575 031

Mail: info@burgmans-alewijns.nl

Ties
Burgmans

 

Bel Mail

Toon
van Orsouw

 

Bel Mail

Gerard
van Kemenade

 

Bel Mail

Job
Donkers

 

Bel Mail

Michiel
Schreurs

 

Bel Mail

Erik
Hoskam

 

Bel Mail

Miriam
van Bommel

 

Bel Mail

Sanne
Borrenbergs

 

Bel Mail